Milas

Muğla ilinin ikinci büyük yerleşim birimidir. Sodra dağının eteklerinde ve kendi adıyla anılan ova üzerine kurulmuştur. Arkeolojik araştırmalara göre kentin kuruluşu M.Ö. ikinci bine kadar uzanmaktadır. Adini rüzgarlar tanrısı Ailos soyundan delen Mylassos'tan almıştır. Eski adı Mylasos ya da Mylasa'dır. Tüm Karia'nin ulusal tanrısı Zeus Karios Mabedi'nin yer aldığı Milas, Karialıların hac yeri durumunda idi. Her yeri mermerlerle kaplı olan kent, haklı olarak "Mabetler Şehri" adını almıştır. Kesintisiz üçbin yıllık kültür birikiminin izlerini Milas'ın her yerinde görmek mümkündür. Milas'ın sınırları içinde 27 antik kentin kalıntıları vardır. Bunlardan İasos, Labranda, Euromos ve Heraklia ziyaret edilebilecek olanlarıdır. Ayrıca Milas başka tarihi değerlere de sahiptir. Milas sırasıyla Karia, Bizans, Selçuklu, Menteşe Beyliği ve Osmanlı Uygarlığını yaşamıştır.

Milas, Ege Denizi'nin iki önemli körfezi olan Gökova ve Mandalya körfezindeki kıyılarıyla yat turizmi açısından önemli bir konuma sahiptir. Kaptan Cousteau buraları gördükten sonra "Dünyada cennet arayan Gökova'da bulur" demiştir. Ören, Güllük, Dörttepe, Kıyıkışlacık, Çökertme ve Kazıklıbucak kıyıları görülmeye değer.

Çam balı ve halıları ile ünlü Milas, İrili ufaklı 5 belde ve 120 köye sahiptir. Ünlü Labranda suyu ilçemizde çıkarılmaktadır.

Ekonomik yapı

Tarım: Zeytin, çam fıstığı, pamuk, mısır gibi tarımsal ürünler yetiştirilir. Seracılık ve dört mevsim sebze meyve yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Tarımsal ürünler bakımından kendi kendisine yetecek kapasitededir.

Hayvancılık : Hem karada hem denizde balık çiftlikleri ve ayrıca tavuk çiftlikleri mevcuttur. Ayrıca arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Sanayi : İlçe sınırları içinde Yeniköy ve Kemerköy olmak üzere 2 adet büyük termik santral bulunmaktadır. Kent merkezinde çevrenin en büyük sanayi sitesine sahiptir. Ayrıca maden ocakları ve bunların harmalama tesisleri ilçede sayıca fazladır. Özellikle Güllük karayolu üzerinde birçok sanayi tesisi yer alır. Balık ve paketleme tesisleri, hemen hemen her köyde zeytinyağı fabrikaları, beton ve kum santralleri ilçenin ve çevre belde ve ilçelerin ihtiyacını karşılamaktadır.

Havalimanı : Uluslararası Milas-Bodrum havaalanı ilçemiz sınırları içerisindeki Ekinanbarı köyünde bulunmaktadır. Yaz aylarında yoğun olmak üzere 12 ay uçak seferleri devam etmektedir.

Limanlar : Güllük beldesinde kent merkezinde bulunan endüstriyel amaçlı kullanılan liman, geçtiğimiz yıl içerisinde ihale edilen yeni limanın yapımı ile Dalyan mevkiine taşınacak ve genel olarak yurtdışına gönderilen maden ağırlıklı yükler artık buradan nakledilecek. Ayrıca turizm amaçlı küçük boyutlu Güllük, Ören, Kıyıkışlacık gibi sahil beldelerinde yat çekek yerleri bulunmaktadır.

Ulaşım

Milas'a kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmak mümkündür. Muğla, İzmir, Bodrum karayollarının kesişim noktasında yer alır. İlçe sınırları içinde yer alan beldelere deniz yoluyla ulaşılabilir. Yine Milas-Bodrum havaalanı ilçemizde bulunmaktadır ve her gün tarifeli uçak seferi mevcuttur.

Güllük

Eski bir balıkçı ve liman şehri olan Güllük halen misyonunu devam ettirmektedir. Limanın yeni yerine taşınmasıyla daha temiz bir denize sahip olacak ve turizmde hakettiği yeri alacaktır. İlçe ekonomisine, barındırdığı onlarca sanayi tesisi, tatil siteleri ve otelleri ile katkısı büyüktür.

Ören

Gökova körfezinde bulunan belde özellikle iç turizme hitap etmektedir. Oldukça düz bir ova üzerine kurulu beldede kooperatifleşme yaygındır. Temiz bir denize ve sahillere sahiptir. Yamaç paraşütü tesisleri vardır. Şarkılara esin vermiş Çökertme ve Kemerköy termik santrali belde sınırları içindedir.

Selimiye

Milas-İzmir karayolu üzerinde bulunan, tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir beldemizdir.

Beçin

Tarihi bir güzelliğe sahip belde Milas-Ören karayolu üzerinde yer alır. Tarihi Beçin kalesine sahiptir. Gelişmeye elverişli ve yatırıma ihtiyacı olan bir beldemizdir.

Bafa

Bafa gölü kıyısında doğayla içiçe bir mekandır. Tarım ve balıkçılık başlıca geçim kaynaklarıdır.

Dörttepe

Milas Bodrum karayolu üzerinde bulunur. Konakdere, Üçpınar, Sığırtmaç, Eğerciler mahalleleri ile muhtarlık olarak kendisinden ayrılan Tuzla (Boğaziçi) semtlerinden oluşur. Tertemiz kıyılara ve geniş bir tuzlaya sahiptir. Hisar mevkiinde onlarca tatil sitesi mevcuttur. Çok geniş bir alana ve nüfusa sahip ilçemizin (bize göre belde olmaya aday) nadide yerlerindendir.

Milas Halıları

Milas, halılari ile ünlüdür. Milas halıları tüm dünyada büyük beğeni ile kabul görmektedir. Milas halılarından olan "Ada Milas" deseni adını, M.Ö. dördüncü yüzyılda yaşamış Karia Kraliçesi Ada'dan almıştır. Halıcılık Milas ve köylerinde yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle köylerde kök boyaları ile elde üretilen halı ipleri ile dokunan yapağı halılar çok değerlidir. Ada Milas, taban halı, Karacahisar deseni, Bozalan deseni gibi çeşitleri mevcuttur.

Gümüşkesen

Gümüşkesen, M.S. ikinci yüzyılla tarihlenen bu anıt dikdörtgen bir mezar odası ile bu odanın üzerindeki paye ve sütunların taşıdığı piramit gibi gittikçe daralan bir örtüden ibarettir. Anıt, iki basamaklı bir krepis üzerindedir. Mezar odasına bir kapı ile girilmektedir. Odanın içinde, üst katın döşemesini destekleyen dört paye vardır. Mezar odası, dıştan üst kat için bir podyum ve bir kaide teşkil eder. Üst katın tabanında yer alan bir delikten aşağıda yatan ölünün üzerine şarap döküldüğü tahmin edilmektedir. Açık bir sütun dizisi ile çevrili olan üst katın her köşesinde birer kare sütun, bunların arasında ikişer oval sütun yer almaktadır.

Euromos (Ayaklı)

Milas-izmir Karayolu üzerindedir. Milas'a 12 km mesafededir. Kent M.Ö. altıncı yüzyılda inşa edilmiştir. Kentte Zeus Euromos tapınağı, tiyatro, Agora, surlar, tonozlu mezarlar, Nekrapol ve lahitler bulunmaktadir. Halk arasinda Ayaklı ismiyle bilinir

Labranda antik kenti

Labranda antik kenti Milas'a 13 km uzaklıkta Çomakdağ eteklerine kurulmuştur. Labranda, adını Amazonların savaş aracı ve tanrı Zeus'un sembolu olan çift yüzlü balta anlamına gelen Labrays sözcüğünden alır. Şehrin tarihi M.Ö. 600 yılına kadar gitmektedir. Kentte Zeus Labrandos tapınağı, Andronlar, rahip evleri, Proylealar, define odaları, hamam, stadyum, surlar, mezarlar ve kutsal yol bulunmaktadır.

Iasos (Kıyıkışlacık)

Mitolojiye gore Iasos, Yunanistan'dan gelen Argoslu Kolonistler tarafından, Mandalya körfezinde Güllük'ün karşısında, Kıyıkışlacık köyünde bir yarımada üzerinde karaya çok yakın bir ada üzerine, bir koloni kenti olarak kurulmuştur. Kentin tarihi M.Ö. üç binin sonuna kadar uzanmaktadır. Kentte büyük sur, su kemerleri, mezarlar, tiyatro ve balık pazarı bulunmaktadır. Kent, Milas-izmir karayolundan itibaren 18 km'dir. İlk sakinleri yerli Karyalılardir. Şehrin kurulduğu ada ile kara, zamanla birleşerek, bir yarımada meydana gelmiştir. Iasos, Bizans döneminde piskoposluk merkezi olmuştur. Her yıl İtalyanlar tarafından düzenli kazılar yapılmaktadır. Çıkan eserler Milas Müzesinde sergilenmektedir. Iasos sikkelerinde kentin iki önemli tanrısı olan Apollon ve Artemis tasvirleri vardır. Antik Iasos'tan günümüze şehir surları kalmıştır. Adanın tepesindeki surlar Orta Çağdan kalma surlardır. Şehrin tiyatrosu sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Kentin Nekrapol alanı kent içinde ve dışındaki düzlüklere doğru ovaya yayılmıştır.

Beçin Kalesi

Beçin, Milas'ın 5 km güneyinde, yükselen bir platonun üzerinde 13. yüzyılın ikinci yarısında Menteşe Beyliği tarafından kurulmuştur. Sarp kayalıklar üzerine kurulmuş kalenin surlarının büyük bölümü ayaktadır. Ahmet Gazi Medresesi en iyi korunmuş yapılardandır. Kentte bulunan kale Ortaçağ'da Menteşe Beyliği tarafından inşa edilmiştir. Kale 200 metre yüksekliğindeki sarp bir kayalık üzerindedir. Kalenin girişinde Roma döneminden kalma bir mabedin kalıntıları vardır. Beçin beldesinde ayrıca hamam, Orhan Bey Camii, kilise, yüzme havuzu ve Pazar yeri gibi belirgin kalıntılar mevcuttur.

Su kemerleri

Antik çağda Milas'a su, kemerler ile getirilmekteydi. Kemerler Milas'ın kuzey doğusunda yer almaktadır. Kemerlerin yapısı taş işçiliği olup, bu kemerlerin geç Roma devrine ait oldugu anlaşılmaktadır. Kemerler bazı bölgelerde halen ayaktadır.

Baltalı Kapı

Mylasa'nın kuzey kapısıdır. 5 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğindedir. Adını üzerinde bulunan balta figüründen almıştır. M.Ö. ikinci yüzyılda yapılmıştır. Günümüzde bu bölgede pazar kurulmaktadır.

Herakleia

Herakleia Bafa Golü kenarındadır. İlkçağlarda Latmos Körfezinin Büyük Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonlarla Ege Denizi ile ilişkisinin kesilmesi sonucu oluşmuştur. Kent adını ünlü Herakleia'dan alır. Kentte Athena Tapınağı, Agora, Şehir Meclisi Binası, tiyatro, hamam ve manastır ile 65 kuleye sahip sur duvarı bulunmaktadır. Surlar çok görkemli olup denizden 350 metre yüksekliktedir. Kent helenistik çağda inşa edilmiştir. Kayalık bir tepe üzerinde körfeze hakim konumda bulunan Athena mabedi görülmeye değer. 2 katlı agorası, konser binası, tiyatrosu, çeşitli dönemlerden kalma manastırlari birer mimarlık şaheserleridir.

Atatürk köşesi | Milas Tanıtım | Haritalar | nemli telefonlar | Faydalı Linkler | Harita Kadastro Mühendisleri Odası | Muğla Valiliği | Milas Kaymakamlığı | Milas Belediyesi | Milas Ticaret Odası | Milas Bodrum Havalimanı | Muğla Üniversitesi

(c) Emre Mühendislik Harita İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.